TÜP BEBEKTE SGK İLE ANLAŞMALIYIZ

Anlaşmalı Kurumlar > TÜP BEBEKTE SGK İLE ANLAŞMALIYIZ

Merkezimizin SGK anlaşması vardır. SGK ‘lı olup Tüp Bebek raporu çıkarma hakkına sahip olan hastalar bu hizmetten yararlanabilmektedirler.

Tüp bebek tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme kriterleri

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.

Sgk raporu olan hastaların bulundurmaları gereken evrak listesi

Anlaşmalı Kurumlar