Tüp Bebek Merkezi

Kurumsal > Tüp Bebek Merkezi

Embriyoloji ve Androloji Laboratuarları ve ameliyathaneleri özel bir hijenik (hepafiltre) klima santrali ile steril ortamlara dönüştürülmüş, Dünya'daki en üst kalite standartlarını yakalamıştır. Türkiye’de tamamen tüp bebek tedavisi için tasarlanmış en geniş iç hacme, konfora ve işlevselliğe sahip bir kaç merkezden bir tanesidir.

Ekibimiz, Türkiye'de en seçkin merkezlerde deneyim ve eğitim almış; Ovülasyon İndüksiyonu (yumurtlama tedavisi), Suni Döllenme, klasik tüp bebek (IVF), Mikroenjeksiyon (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu / ICSI) işlemlerinin yanı sıra Endometrial Co-Culture, Pre İmplantasyon Genetik Tanı (PGT), Asisted Hatching (yardımla yuvalama), embryo dondurmada Vitrifikasyon yöntemi, Blastokist kültürü gibi hasta tedavisini bireyselleştiren, başarı oranını artıran birçok alternatif tedavi yöntemleri sunabilmektedir. Ayrıca tüp bebek tedavisi sırasında elde edilen fazla sayıdaki embriyoların 5 yıla kadar dondurulup saklanması ve tekrar gebelik elde etmek amacıyla kullanımı merkezin rutin işleyişinde sunduğu hizmetler arasındadır.

Merkezimizde doğurganlığı artırıcı Laparoskopik ve Histereskopik tüm müdahaleler yapılmaktadır.

Kurumsal