Vitrifikasyon

Laboratuvarımız > Vitrifikasyon

Vitrifikasyon, özellikle döllenmemiş yumurtaların dondurulması için geliştirilmiş olan ve klasik yavaş dondurma yöntemine göre daha efektif sonuçlar vermesi beklenen yeni bir dondurma tekniğidir. Maya’da uygulanan bu teknik sayesinde, esas olarak dondurma işleminin, bir solüsyonun kristalize olması engellenerek ve katı hale geçmesi sağlanarak yapılması anlamına gelmektedir.

00 derecenin altındaki sıcaklıklar, hücre içi buz oluşumu riskini beraberinde getirmektedir. Çok küçük bir miktar buz oluşumu bile hücrenin yapısını bozmaya yeterlidir. Klasik dondurma yöntemlerinde buz oluşumunu engellemek için hücrenin içindeki su dışarı alınır ve yerine koruyucu bir sıvı yerleştirilir. Ancak bu koruyucu sıvıların embriyo üzerinde potansiyel riskleri bulunmaktadır. Vitrifikasyon yönteminde ise koruyucu sıvılar yerine hücre içi suyu çok hızlı bir şekilde hücre dışına alan ozmotik basınç farkı yaratan sıvılar kullanılır. Özetle vitrifikasyon hücre içi suyun hızla dışarı alınması ve embriyonun çok hızlı bir şekilde dondurularak kristalleşmenin önlenmesidir.

Günümüzde vitrifikasyon yönteminin, insan yumurtaları ve embriyoları için daha güvenli, etkin ve kolay uygulanabilir bir yöntem olduğu belirtilmektedir.

Laboratuvarımız