Embriyoskop Uygulaması Bebek Sahibi Olma Şansını Artırıyor

Sağlık Rehberi > Embriyoskop Uygulaması Bebek Sahibi Olma Şansını Artırıyor
Embriyoskop Uygulaması Bebek Sahibi Olma Şansını Artırıyor

Tüp bebek tedavisinde geliştirilen modern ve ileri uygulamalar sayesinde çiftler için artık gebelik şansı %20’nin üzerinde artırmaktadır.

Yardımcı üreme tekniklerinde sağlıklı bir gebelik oluşumu sağlayan ileri uygulamalardan biri de embriyoskop’tur. Transfer edilecek en kaliteli embriyoyu seçebilmek için geliştirilen en modern uygulama olarak kabul edilen embriyoskop, ABD ve Avrupa’da sayılı merkezlerde kullanılmaktadır.

Kullanımı özel uzmanlık ve tecrübe gerektiren yöntem sayesinde, gebelik gelişme oranı %20’nin üzerinde artırmaktadır. Memorial Sağlık Grubu Tüp Bebek merkezlerinde uygulanan embriyoskop sayesinde çiftler, gebelik ve sağlıklı doğum şansına sahiptir.

Gebelik Oluşumu İçin Embriyo Kalitesi Önemli

Tüp bebek uygulamalarında temel yaklaşım, anne adayının yumurtaları ile baba adayının spermlerinin laboratuvar ortamında döllenmesi sağlanarak, anne rahmine en uygun yapıdaki inkübatör adı verilen özel bir alan içinde geliştirilmesidir.

Bu alanda elde edilen hücreler yani embriyolar, gebelik oluşturmak için anne rahmine transfer edilmektedir. Sağlıklı bir gebelik sağlanabilmesi için embriyoların kalitesi çok önemlidir. Bu nedenle ana inkübatörler içerisinde her hastanın embriyoları ayrı bölmelerde takip edilmekte ve embriyoların günlük gelişimleri izlenmektedir. Laboratuvarda, dış ortamla alınarak mikroskopta gelişimleri kontrol altında tutulan embriyolar, tekrar inkübatöre yerleştirilir.

Bu kontrollerin düzenli olarak yapılması, embriyoların sağlıklı gelişimlerinin takibi ve en kaliteli embriyonun seçimi için büyük önem taşır.

Embriyolar Dış Ortamdan Etkilenmiyor

Embriyoların sağlıklı bir gelişip göstermediğinin düzenli takipleri yapılırken, her hastanın kontrolü için inkübatörün kapağı birçok kez açılıp kapatılabilmektedir. Bu sırada dış ve iç ortam arasındaki farktan dolayı embriyoların, çok az da olsa gelişimleri olumsuz etkilenebilir. Anne rahmine yerleştirecek embriyonun seçimi de belli saat aralıklarında yapılan bu kontroller esas alınarak uygulanacağından, kontrol saatleri dışındaki anlık değişim ve gelişimleri tespit etmek mümkün olamayabilir. Oysa yüksek gebelik oranı elde etmek için kaliteli embiyonun seçilmesi gereklidir.

Mikroskop Video Sistemi ile Takiple Kaliteli Embriyo Seçimi

Tüp bebek tedavisindeki en güncel ve ileri yöntem olarak kabul edilen embriyoskop kullanımı sayesinde; yumurta ve spermlerin dölleme işlemi yapıldıktan sonra yumurtalar embriyoskop içerisindeki özel bölmelere yerleştirilir. Her hastanın yumurtadan embriyo gelişimi ayrı ayrı özel alanlarda takip edilir. En ileri teknolojide üretildiği için ideal-doğal bir ortam oluşumu sağlanır.

Embriyoskop’un en önemli özelliği, inkübatör içinde sürekli kayıt halinde olan özel bir mikroskop-video sistemi ile embriyoların takibini yapıyor olmasıdır. Bu sayede dölleme işleminden sonra embriyo gelişiminin tüm aşamaları sürekli olarak ve kontroller için embriyolar dışarıya alınmadan yapılabilir.

Bunun yanında embriyoların gelişiminin analiz edilerek değerlendirildiği bir bilgisayar sistemi de mevcuttur.

Embriyoskop ile takip edilen embriyoların gelişimi çok daha sağlıklı ve kalitelidir. Çünkü takip sırasında dış dünya ile temas kurulmadığından, embriyolar için az da olsa dış ortamdan zarar görme ihtimali de sıfıra indirilmiş olur.

Sürekli Değerlendirme Kaliteli Embriyo Seçme Şansı

Embriyoskop ile takipte çok önemli bir nokta da embriyoların gelişimlerinin her evresinin net ve sürekli olarak izlenmesine olanak tanımasıdır.

Eski takip sisteminde, yalnızca yapılan kontrollere göre embriyo kalitesine karar verilirken, embriyoskop sisteminde sürekli yapılan takiplerle embriyonun sağlıklı olup olmadığına karar verilebilmektedir. Embriyoskop ile yapılan embriyo takibinde gebelik şansı, klasik takibe göre çok daha yüksektir.

Doktora Uzaktan Takip Olanağı

Embriyo gelişimi dinamik bir süreçtir ve 3 ila 5 gün içerisinde gerçekleşmektedir. 5’inci günün sonunda doktor ve embriyolog, hangi embriyonun anne rahmine transfer edileceğine karar verir.

Daha önce klasik yöntemlerle yapılan embriyo takiplerinde, seçime 3 ve 5 kontrolden sonra karar verilmekteydi. Embriyoskop sayesinde görüntüler sürekli izlenme imkanı bulunmakta ve kaydedilmiş olan görüntüler geriye dönük izlenmektedir.

Bu sayede sağlıklı embriyo seçimi daha doğru ve güvenilir şekilde yapılabilmektedir. Embriyoskop ile 5000’e yakın fotoğraf çekimi yapılmakta ve embriyoların gelişimleri kesit kesit kaydedilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş

Sağlık Rehberi